Loading...

Voor jullie?

AmbitionLab is een uitdagende en inspirerende werkplaats voor wie samen met haar of zijn team wil (her)ontdekken wat - specifiek voor jullie - echt waardevol is in samenwerken en op een slimme manier tijd en energie wil investeren in beter teamwerk.

Voor teams en hun leidinggevenden, die willen begrijpen en bepalen wat daarbij komt kijken en samen willen beslissen wat zij daaraan gaan doen.

AmbitionLab is er voor alle teams, projectgroepen, directies en besturen. Voor één keer of vaker.

AmbitionLab: (re)discovering together what to your team truly matters in teamwork and making it happen.

Hoe werkt AmbitionLab

Maak van goed teamwerk een teambelevenis

AmbitionLab biedt een inspirerende en plezierige werkomgeving voor teams die doelgericht willen werken aan beter teamwerk. Voor meer werkplezier of om zich aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden of verwachtingen vanuit hun eigen organisatie of hun omgeving.

Met onze combinatie van werkvormen, ervaren begeleiders en slimme technologie creëren wij in één dag een proces waarin jouw team snel grote stappen vooruit zet. AmbitionLab zorgt voor een glasheldere verbinding tussen het waarom, hoe en wat van die verandering. Jullie worden daarvan initiatiefnemer, bedenker en uitvoerder.

Waarom zouden jullie?

Meer dan ooit zijn duurzaam succesvolle organisaties werkplaatsen van en voor mensen die goed (kunnen) samenwerken en daar veel werkplezier uit halen.

Steeds meer mensen beseffen ook dat hun loopbaankansen flink vergroten in een team waarin écht wordt samengewerkt. Van niemand leer je zo snel zo veel leren als van je directe collega's.

Het is dan niet meer dan logisch dat een toekomstgericht bedrijf, organisatie of team in dat teamwerk nét zulke uitgesproken ambities heeft als in zijn organisatie- of bedrijfsdoelen.

En net zoals díe doelen, kunnen per team de ambities voor teamwerk verschillen en veranderen. Het maakt nogal uit of jouw team bijvoorbeeld veel meer met 'externen' moet gaan samenwerken, kosten moet besparen, nieuwe manieren van werken moet ontwikkelen, of alle drie.

Wordt met jouw team zélf eigenaar van jullie teamwerk

Om echt 'eigenaar' te worden van de ambities voor jullie teamwerk zullen jullie zélf - binnen kaders -moeten weten en besluiten waarom en waarin jullie beter gaan samenwerken, hoe jullie dat gaan doen én wat daarvoor nodig is.

Ooit was goed teamwerk een zorg van de teamleider of manager of van HR of P&O. Intussen weten we dat niet (meer) werkt en dat is ook niet zo gek. Goed teamwerk is, nou ja .. teamwerk.

Jullie opbrengst van één dag AmbitionLab

Aan het eind van de dag in ons Lab hebben jullie samen jullie topprioriteiten bepaald voor (nog) beter samenwerken en jouw team weet exact hoe hij dat gaat aanpakken. Daarmee is ook een stevig fundament gelegd onder wat jij en jouw collega's als collectief gaat bijdragen aan het succes van de organisatie.

Jouw team krijgt snel een compact en puntig rapport nagestuurd met alle stappen en highlights, nuttig voor jullie om verder mee aan de slag te gaan. En voor anderen, die willen weten wat jullie van plan zijn en nodig hebben om goed en plezierig samen te werken.

Eén keer of vaker

AmbitionLab kan een eenmalige teambelevenis zijn of de eerste van een reeks. Gebruik ons Lab elke keer als jouw team toe is aan het formuleren van nieuwe ambities in teamwerk of om te bepalen hoe ver je daarin intussen met je team gekomen bent.

AmbitionLab kan ook een basis bieden om verder te werken aan een team dat alles uit zichzelf en zijn teamleden haalt. Bij ons kan dat met de Belbin-teamrollen, de Investors-in-People aanpak of het gedachtegoed en instrumentarium van Richard Barrett over waardengedreven organisaties.

We hebben daar aparte modules voor, waarmee we een AmbitionLab voor jullie kunnen uitbreiden. Zie www.investmens.nl

Het begint bij jullie ambities (waarom)

In ons Lab bepalen de deelnemers - met wat hulp van ons - eerst wat hun teamwerk meer of anders dan nu moet gaan opleveren, het waarom. Bijvoorbeeld dat vanuit jullie team meer innovatiekracht of meer initiatief nodig is, of dat ieders competenties beter benutten moeten worden. Of dat er in jullie teamwerk meer focus nodig is op de toekomst, voorbij aan de gekte van vandaag en morgen.

Onze begeleiding en slimme technologie zorgen voor een keuzeproces waarin jullie als groep zorgvuldig én snel tot de kern van de zaak komen: een beperkte set ambities voor jullie teamwerk die voor specifiek voor jou en jouw collega's het verschil gaan maken.

Toetsen aan huidige manier van samenwerken (hoe)

Daarna richt jouw team zich in op het hoe: doelgericht en precies brengen jullie in kaart in hoeverre de huidige manier van werken aansluit bij die specifieke ambities. Welke ingrediënten daarvoor vooral belangrijk zijn.

Misschien moeten de taken anders  worden gedeeld, of de manier veranderen waarop jullie vergaderen en besluiten nemen. Met negen werkterreinen om aan goed teamwerk te werken, zoals richting geven & inspireren, doelen bepalen & behalen, zorgen wij voor focus, inspiratie en voor nieuwe ideeën. Uiteindelijk bepaalt jouw team zelf per werkterrein - in proportie - zijn aspiratieniveau: wat is nu al goed, wat moet beter en wanneer is dat weer goed genoeg?

Acties bepalen (wat)

Gaandeweg komt dan ook het wat in beeld: de concrete acties zijn die jouw team zelf óf met hulp van anderen, gaat ondernemen.

Als mensen weten waarom ze iets in hun samenwerken willen veranderen en begrijpen hoe - aan welke ‘knoppen’ ze moeten draaien - weten ze vaak prima wat daarvoor moet gebeuren.

AmbitionLab zorgt voor heldere zichtlijnen die later, als het op uitvoering aankomt, jouw team houvast bieden. Tegelijkertijd zorgen ze dan voor flexibiliteit: in het hoe en vooral in het wat, want later kunnen sommige acties effectief blijken, terwijl er voor andere alternatieven nodig zijn of beschikbaar komen.

Teambelevenis
Reviews

Onze basis

Belangrijke inspiratoren zijn voor ons Richard Barrett, Meredith Belbin, Investors in People, Patrick Lencioni,  Verne Harnish, Simon Sinek en Bruce W. Tuckman. We blijven natuurlijk ook leren van onze deelnemers.

Praktische informatie

AmbitionLab is bedoeld voor teams van 4 tot 10 deelnemers.  Ook voor grotere groepen hebben we passende oplossingen.

Onze thuisbasis is Tilburg. Als jullie willen, komen we naar jullie toe. Er is altijd wel een inspirerende werkomgeving bij jullie in de buurt te vinden.

Kosten

AmbitionLab tot en met 5 personen

2 dagdelen, 1 begeleider

AmbitionLab tot en met 10 personen

2 dagdelen, 2 begeleiders

 

€ 1.950,-

 

€ 3.800,-

 

*   Excl. Btw en Crkbo-erkenning
** Excl. eventuele kosten huur locatie en verblijfskosten

Onze algemene voorwaarden, vind je hier.

Over Ons
Contact