Loading...

Voor jullie?

AmbitionLab is een uitdagende en inspirerende werkplaats voor wie samen met haar of zijn team wil (her)ontdekken wat - specifiek voor jullie - echt waardevol is in samenwerken en op een slimme manier tijd en energie wil investeren in beter teamwerk.

Voor teams en hun leidinggevenden, die willen begrijpen en bepalen wat daarbij komt kijken en samen willen beslissen wat zij daaraan gaan doen.

AmbitionLab is er voor alle teams, projectgroepen, directies en besturen. Voor één keer of vaker.

AmbitionLab: (re)discovering together what to your team truly matters in teamwork and making it happen.

Hoe werkt AmbitionLab

Teambelevenis

AmbitionLab biedt een inspirerende en plezierige werkomgeving voor teams die doelgericht willen werken aan beter teamwerk. Voor meer werkplezier of om zich aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden of verwachtingen vanuit hun eigen organisatie of hun omgeving.

Met onze combinatie van werkvormen, ervaren begeleiders en slimme technologie creëren wij in één dag een proces waarin het team snel grote stappen vooruit zet. AmbitionLab zorgt voor zichtlijnen tussen het waarom, hoe en wat van die verandering. Het team wordt daarvan initiatiefnemer, bedenker en uitvoerder.

Waarom?

Meer dan ooit zijn succesvolle organisaties werkplaatsen van en voor mensen die goed (kunnen) samenwerken en daar veel werkplezier uit halen.

Het is dan niet meer dan logisch dat een organisatie of team in dat samenwerken nét zo’n uitgesproken ambitie heeft als in haar organisatie- of bedrijfsdoelen.

En net zoals díe doelen, kunnen per team de ambities voor teamwerk verschillen en veranderen. Het maakt nogal wat uit of een team bijvoorbeeld veel meer met anderen moet gaan samenwerken, meer ‘zelfsturend’ moet worden, een nieuwe werkwijze moet ontwikkelen, of alle drie.

Om echt eigenaar te worden van de ambities voor hun teamwerk zullen de teamleden zelf moeten weten en samen moeten besluiten waarom en waarin ze beter gaan samenwerken, hoe ze dat gaan doen én wat daarvoor nodig is.

 

Opbrengst

Aan het eind van de dag in ons Lab heeft het team in een paar zichtlijnen, de teamleden hebben de eigen ambities bepaald voor nog beter samenwerken, weten hoe ze dat gaan aanpakken en wat daarvoor nodig is. Er is dan voor en door de teamleden zelf een basis gelegd voor een volgende stap in succesvol samenwerken en in hun bijdrage aan de organisatie.

Het team krijgt een compact en helder rapport nagestuurd met alle stappen en highlights, nuttig voor hen om verder mee aan de slag te gaan. En voor anderen, die willen weten waarom, hoe en wat dit team wil en nodig heeft om goed en plezierig samen te werken.

 

Eén keer of vaker

AmbitionLab kan een eenmalige teambelevenis zijn of de eerste van een reeks. Gebruik ons Lab elke keer als jouw team toe is aan het formuleren van nieuwe ambities in teamwerk of om te bepalen hoe ver je daarin inmiddels met je team gekomen bent.

AmbitionLab kan ook de aanzet zijn om verder te werken aan een organisatie die alles uit zichzelf en zijn mensen haalt. Dat kan met de Belbin-teamrollen, de Investors-in-People aanpak of het gedachtengoed van Richard Barrett over waardengedreven organisaties.

We hebben daar aparte modules voor, waarmee we desgewenst een AmbitionLab kunnen uitbreiden. Zie www.investmens.nl

Hoe werkt AmbitionLab?

In ons Lab bepalen de deelnemers eerst wat hun teamwerk meer of anders dan nu moet gaan opleveren. Bijvoorbeeld meer innovatiekracht, meer initiatief en zelfsturing, elkaars competenties beter benutten of meer focus op de toekomst.

Onze begeleiding en slimme technologie zorgen voor een keuzeproces waarin de groep zorgvuldig én snel tot de kern van de zaak komt: een beperkte set ambities voor hun teamwerk die voor specifiek voor hen en hun team het verschil gaan maken.

 

Toetsen aan huidige manier van samenwerken (hoe)

Daarna richt het team zich in op het hoe: methodisch en precies brengt het team in kaart in hoeverre de huidige manier van werken aansluit bij die specifieke ambities. Welke ingrediënten daarvoor vooral belangrijk zijn.

Want daarvoor moet misschien informatie beter worden gedeeld, of de manier veranderd waarop besluiten worden genomen. Met negen werkterreinen om aan goed teamwerk te werken, zoals doelen leiden & inspireren, doelen bepalen & behalen, zorgen we voor focus, inspiratie en voor nieuwe ideeën. Uiteindelijk bepaalt het team zelf haar ambitieniveau: wat is nu al goed, wat moet beter en wanneer is dat weer goed genoeg?

 

Acties bepalen (wat)

Gaandeweg komt dan ook in beeld wat de concrete acties zijn die het team zelf óf met hulp van anderen, gaat ondernemen. Want als mensen weten waarom ze iets in hun samenwerken willen veranderen en begrijpen hoe, aan welke ‘knoppen’ ze moeten draaien, weten ze vaak prima wat daarvoor moet gebeuren.

Teambelevenis
Reviews

Vrij naar…

De inhoud van ons werk is vrij naar Richard Barrett, Meredith Belbin, Investors in People en Simon Sinek. En we blijven natuurlijk leren van onze deelnemers.

Praktische informatie

AmbitionLab is bedoeld voor teams van 4 tot 10 deelnemers.  Maar ook voor grotere groepen hebben we passende oplossingen.

Onze thuisbasis is Tilburg maar als jullie willen, komen we naar jullie toe. Er is altijd wel een inspirerende werkomgeving bij jullie in de buurt te vinden.

Kosten

AmbitionLab tot en met 5 personen

2 dagdelen, 1 begeleider

AmbitionLab tot en met 10 personen

2 dagdelen, 2 begeleiders

Standaardtarief 

€ 1.550,-

€ 310,- pp.

€ 3.100,-

€ 520,- pp.

* Excl. Btw Let op! (wij hoeven voor onderwijs geen btw in rekening te brengen, Crkbo-erkenning)
** Excl. eventuele kosten huur locatie en verblijfskosten
Onze algemene voorwaarden, vindt u hier.

Partners in Crime

Over Ons
Contact